Realizácia systémových lodžií, prefabrikované stavebnicové lodžie